HYDROIZOLACJA BASENÓW

ZALETY NASZYCH PRODUKTÓW

SZCZELNOŚĆ

Płynne, poliuretanowe membrany umożliwiają uzyskanie niesamowitej szczelności z gwarancją do 25 lat!

ODPORNOŚĆ

Płynna membrana charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki eksploatacyjne, np. stojącą wodę, UV, wysokie i niskie temperatury.

PRECYZJA

Płynna postać membrany umożliwia dotarcie do najmniejszych zakamarków i niedostępnych miejsc uzyskując bezszwową, silnie związaną do podłoża powłokę hydroizolacyjną.

OPIS ROZWIĄZAŃ

Wybierz system hydroizolacji, a następnie kliknij w niego, aby poznać opis rozwiązania danego systemu.

Hydroizolacja dachów Hydroizolacja balkonów i tarasów Pomieszczenia mokre Izolacja zbiorników na wodę i nieczystości Hydroizolacja basenów Hydroizolacja posadzek i powłok epoksydowych Hydroizolacja dachów zielonych

Hydroizolacja dachów

Duża trwałość, wytrzymałość na niekorzystne czynniki i możliwość aplikacji na różnych podłożach to najważniejsze zalety systemu płynnej membrany produktów od Hydron System.

Hydroizolacja dachu narażona jest na działanie wielu niekorzystnych czynników. Na ich trwałość wpływają nasłonecznienie, wiatr, niskie temperatury i przede wszystkim wilgoć. Dodatkowym problemem jest to, że nawet niewielkie, pojedyncze nieszczelności w hydroizolacji dachu powodują, że ta przestaje pełnić swoją funkcję. Dlatego tak ważnym i trudnym zarazem zadaniem okazuje się wybór odpowiedniej metody.

Wśród różnych metod pod względem wytrzymałości wyróżnia się hydroizolacja płynna. Chronione w ten sposób dachy są bowiem odporne na działanie niekorzystnych czynników przez długi, wynoszący co najmniej dwie dekady, czas.

Hydroizolacja balkonów i tarasów

Nieszczelność tarasów i balkonów to często spotykany problem. Dotyczy on balkonów zamkniętych na krańcach betonowym murkiem, który ma rozdzielać balkony. Jednak z nieszczelnością mamy także do czynienia w przypadku źle położonych płytek.

Inną możliwością są pęknięcia w powłoce uszczelniającej z powodu osiadania budynku. Deszcz przesiąka przez pokrycie balkonu (płytki). Jeżeli nie przeciwdziała się nieszczelności, stal zbrojeniowa w betonie może ulec korozji. Rezultatem będzie pękanie betonu.

Aby zapobiec dalszym szkodom, należy zwalczyć przyczynę - zatrzymać penetrację wody przez betonową podłogę przy użyciu płynnych membran poliuretanowych.

Pomieszczenia mokre

W budownictwie mieszkaniowym pomieszczenia mokre to te, w których znajdują się punkty poboru wody
i urządzenia wodno-kanalizacyjne, a więc łazienki, toalety, kuchnie i pralnie.

Niewłaściwe wykonanie hydroizolacji pomieszczeń mokrych może skutkować powstaniem trudnych do usunięcia i kosztownych uszkodzeń. Woda powoduje m.in. zawilgocenie ścian, czego skutkiem jest rozwój pleśni i grzybów. Woda może także migrować w głąb konstrukcji, uszkadzając warstwy ścian, tynków oraz posadzek. To z kolei powoduje obniżenie parametrów izolacyjnych oraz niszczenie przegród zbudowanych z materiałów niewodoodpornych (np. płyty gipsowo-kartonowe, drewno).

Izolacja zbiorników na wodę i nieczystości

Zbiorniki na wodę i nieczystości, czyli obiekty takie jak szamba, zbiorniki na gnojowicę czy zbiorniki oczyszczalni ścieków, wymagają prawidłowego wykonania hydroizolacji. Nieczystości zawierają fermentujące substancje organiczne, bakterie oraz wirusy chorobotwórcze.

Wydostanie się zawartości zbiornika do gruntu zagrażałoby zatruciem wód gruntowych i skażeniem terenu. Natomiast przenikanie wody z gruntu do zbiornika skutkuje jego przedwczesnym napełnieniem.

Wśród różnych metod pod względem wytrzymałości wyróżnia się hydroizolacja płynną membraną poliuretanową, która polecana jest do tego systemu.

Hydroizolacja basenów

Płytki basenowe są wodoszczelne i bardzo odporne na wilgoć. Niestety, w okładzinie nie da się uniknąć słabych miejsc w postaci sieci spoin.

Niezależnie od sposobu spoinowania, spoiny nie są wodoodporne, więc jedynym, bezpiecznym rozwiązaniem jest naniesienie odpowiedniej powłoki hydroizolacyjnej bezpośrednio pod płytkami lub pod klejem do płytek.

Hydroizolacja posadzek i powłok epoksydowych

Należy pamiętać o tym, że wykonanie odpowiedniej izolacji ma szczególne znaczenie w przypadku posadzek. Wówczas kluczowe jest zastosowanie materiału, który będzie skutecznie odpierał destrukcyjne działanie wilgoci.

Materiałem zabezpieczającym w tej sytuacji może być poliuretanowa, płynna membrana hydroizolacyjna. Wykazuje ona dużą odporność na naprężenie i uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia pożądaną przepuszczalność pary wodnej.

Hydroizolacja dachów zielonych

Zielone dachy to coraz popularniejsza metoda na relaks i odpoczynek dla mieszkańców dużych miast. Każdy zielony dach musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed wodą, poprzez wykonanie hydroizolacji w postaci płynnej, poliuretanowej membrany, chroniącej powierzchnię zielonego dachu przed wilgocią i penetracją korzeni roślin.

Hydroizolacja zielonych dachów musi zostać wykonana produktem, który tworzy jednorodną, odporną na uszkodzenia powłokę.
Na prawidłowo wykonaną membranę należy położyć płytę drenażową, substrat ziemny i roślinność.

JAK DZIAŁA SYSTEM HYDROIZOLACJI DACHÓW?

Basen jest obiektem specyficznym, dlatego rozwiązania konstrukcyjne muszą być przemyślane, a do wykonania robót wymagany jest wysoki reżim technologiczny.

Tak wysokie wymagania wynikają przede wszystkim z charakteru obciążeń: elementy konstrukcji basenu poddane są oddziaływaniu wody pod ciśnieniem, a to skutkuje pewnymi, negatywnymi z punktu trwałości konstrukcji, zjawiskami. Mówi się o tzw. trudnych i krytycznych miejscach w hydroizolacji niecek. Uzmysłowienie sobie, co się w tych miejscach dzieje, jakie zachodzą tam zjawiska, jest pierwszym krokiem do poprawnych technicznie rozwiązań projektowych i wykonawstwa. 

Dzięki produktom Hydron System poprawna hydroizolacja basenów nie stanowi już problemu!

POLECANE PRODUKTY

ZDJĘCIA Z REALIZACJI